Czy szlifowanie jastrychu jest konieczne?

Podczas wizyty w profesjonalnych salonach podłóg klienci często dowiadują się o konieczności szlifowania jastrychu w celu usunięcia mleczka cementowego. Ze względu na to, że jest to najczęściej usługa dodatkowo płatna, często słyszymy pytanie: czy szlifowanie jastrychu jest konieczne?

Próbując odpowiedzieć na postawione pytanie, przeprowadziliśmy krótki test. Przykleiliśmy do podkładu jastrychowego cztery elementy drewniane klejem cyjanoakrylowym (fot. 2). Podkład pod jedną z par drewnianych klocków przeszlifowaliśmy w celu oczyszczenia z zabrudzeń i usunięcia mleczka cementowego. Po osiągnięciu końcowej wytrzymałości kleju, dokonaliśmy dwóch pomiarów na ścinanie przy użyciu urządzenia PressoMess marki Wolff.

Aby ściąć elementy drewniane, pod którymi nie był szlifowany podkład, potrzebowaliśmy siły rzędu 0,8N/mm² (fot. 3). Ręczne przeszlifowanie powierzchni jastrychu spowodowało, że pomiar na ścinanie wzrósł o 50% do wartości 1,2N/mm² (fot. 4). Szlifowanie mechaniczne, stosowane na budowie przy użyciu tarcz z diamentami, podnosi te wyniki o dodatkowe procenty. Czasami jednak jeszcze jest to za mało, jeżeli chcemy zastosować na warstwę wierzchnią posadzki elementy drewniane lite lub warstwowe o dużej szerokości.

Dlaczego tak jest?

Podkłady jastrychowe, z którymi najczęściej mamy do czynienia na budowach, mają bardzo niskie parametry wytrzymałości na ściskanie i ścinanie. Najczęściej spowodowane jest to błędami i niewiedzą firm wykonawczych, które je wykonują – albo wymaganą przez dewelopera niską ceną. Najczęstsze błędy to:

  • wykonywanie jastrychu z niskiej jakości cementów,
  • wykonywanie jastrychu z piasku (nawet czasami kopalnianego) zamiast płukanej mieszanki piaskowo-żwirowej o odpowiedniej krzywej przesiewu,
  • zbyt duża ilość wody zarobowej, która umożliwia opad frakcji grubego kruszywa na spód płyty i wypłukanie frakcji drobnego kruszywa do wierzchu,
  • przedwczesne zacieranie powierzchni jastrychu, które powoduje wcieranie wypłukanego mleczka cementowego w powierzchnię,
  • niedopuszczalne, lecz czasami jeszcze stosowane posypywanie suchym cementem zbyt wilgotnej powierzchni jastrychu podczas zacierania,
  • niedopuszczalne, lecz również stosowane polewanie wodą zbyt późno przycieranej powierzchni jastrychu.

Kolejnym argumentem przemawiającym za koniecznością szlifowania jastrychu są zatkane pory i zanieczyszczenia powierzchniowe np. po pracach tynkarsko-gipsiarsko-malarskich. Proces szlifowania, wraz z późniejszym dokładnym odkurzaniem (przy użyciu odkurzacza przemysłowego), umożliwia odpowiednią penetrację gruntu, czego efektem jest utworzenie właściwej warstwy szczepnej dla kleju.

Podsumowując: pominięcie szlifowania w przypadku jakichkolwiek prac posadzkarskich (klejenie parkietu, wykonywanie wylewki samopoziomującej) jest niewybaczalnym błędem i niestety często kończy się bardzo kosztownie dla klientów, którzy zaufali nieprofesjonalnemu wykonawcy. Usługa ta nie jest konieczna przy instalacji posadzek układanych na pływająco (np. panele laminowane).

data: 2014-06-15 | autor: mgr inż. Grzegorz Pol

Udostępnij naszą poradę na Twoim kanale społecznościowym!