Jak i po co naprawiać pęknięcia w wylewce jastrychowej?

Jeżeli podkład na którym chcemy prowadzić prace posadzkarskie jest popękany, konieczne okaże się zszycie pęknięć specjalną żywicą. Zszywanie jastrychu dotyczy również spoin, które zostały wykonane na powierzchni celowo. Jedyne spoiny, których nie należy zszywać to dylatacje konstrukcyjne – te koniecznie należy przenieść na wierzch posadzki.

Po co zszywamy pęknięcia?

Zszywanie ma na celu połączenia krawędzi płyt jastrychowych i uchronienia nas przed odznaczeniem się pęknięć i spoin na warstwie wierzchniej instalowanej posadzki. Dotyczy to zwłaszcza wykładzin elastycznych, żywic, betonów woskowanych oraz jest podstawowym etapem w procesie przygotowania podłoża do wykonania wylewki samopoziomującej.

Nacinanie pęknięć

W celu trwałego połączenia krawędzi, pęknięcia nacinamy na głębokość ok. 20mm celem ich poszerzenia. Wzdłuż naciętego pęknięcia wykonujemy dodatkowe nacięcia „zszywające” co ok. 20cm – każde pod kątem 45 stopni do pęknięcia i 90 stopni względem siebie (czyli jedno nacięcie jest pod kątem 45 stopni do pęknięcia, kolejne pod kątem 135 stopni do pęknięcia).

Klamrowanie oraz żywicowanie

Wszystkie miejsca nacięć odkurzamy i w nacięcia „zszywające” wkładamy klamry faliste będące w komplecie z żywicą reperacyjną Uzin KR 516. Po włożeniu klamer, w nacięcia i pęknięcie główne aplikujemy (po wymieszaniu dwóch składników) żywicę silikatową Uzin KR 516 i na świeżo zasypujemy piaskiem kwarcowym o frakcji 0.4-0.8mm. Żywica charakteryzuje się krótkim czasem wiązania (czas ten można kontrolować poprzez dodawanie odpowiedniej ilości utwardzacza), po którym łączenie uzyskuje bardzo wysoką wytrzymałość.

Ostatnie etapy

Naddatek piasku odmiatamy i ponownie dosycamy miejsca nacięć i pęknięć żywicą reperacyjną Uzin KR 516. Po związaniu żywicy, dodatkowo rejon reperacji możemy zagruntować gruntem Uzin PE 350 lub Uzin PE 360 i po wyschnięciu gruntu, na pęknięcia możemy nakleić samoprzylepną siatkę z włókna szklanego. Siatkę tę możemy zaszpachlować masą naprawczą Uzin NC 182. Na tak przygotowane podłoże, możemy po przeszlifowaniu, odkurzeniu i ponownym zagruntowaniu wykonać wylewkę samopoziomującą.

data: 2019-07-01 | autor: mgr inż. Tomasz Pol

Udostępnij naszą poradę na Twoim kanale społecznościowym!