Beton architektoniczny czyli bezfugowy Beton Cire

Beton architektoniczny, znany również jako Beton Cire, beton woskowany lub nawet mikrocement, swoje początki ma we Francji, gdzie zyskał ogromną popularność. Od kilku lat spotykamy go również na naszych rodzimych inwestycjach. To produkt nowoczesny i bardzo interesujący, dzięki niepowtarzalnym wzorom i wybarwieniu powierzchni, jakie możemy na nim uzyskać. Beton architektoniczny wykonywany jest ręcznie, zawsze według tej samej technologii, z zastosowaniem tych samych materiałów i przy użyciu tych samych narzędzi. Za każdym jednak razem struktura powierzchni, układ kolorów i barw wygląda inaczej. Z tego tez względu, można śmiało powiedzieć, że nie ma na świecie dwóch identycznych powierzchni pokrytych warstwą wierzchnią z Beton-Cire. Firma Superparkiet jako pierwsza wysłała swoich pracowników na szkolenia do fabryki Producenta Beton Cire i w 2014 roku „przywiozła” tę technologię do naszego kraju. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęliśmy stosownie Beton Cire na posadzkach i ścianach.

Nasz beton architektoniczny jest materiałem, którym można pokrywać duże powierzchnie bez dylatacji z uwagi na mały skurcz produktu (wylewana wersja Beton Cire Flow) i dużą elastyczność (zacierany Beton Cire Floor czy Beton Cire Brut). Nie należy jednak zapominać, że podłoża, które pokrywane są betonami woskowanymi, powinny również charakteryzować się podobnymi cechami.

Czy beton architektoniczny może być bez fug?

Jeżeli Beton-Cire nakładamy na jastrych cementowy lub anhydrytowy, który w fazie wykonywania został pocięty nacięciami skurczowymi, to powinniśmy nacięcia te przenieść na powierzchnię betonu woskowanego, a szczelinę wypełnić materiałem uszczelniającym (trwale elastycznym) w kolorze zbliżonym do wybranej barwy Beton Cire. Profesjonalne uszczelniacze poliuretanowe występują w skąpej palecie kolorów, dlatego też najczęściej do tego celu używamy silikonów, których paleta barw w dużym stopniu pozwala zamaskować dylatację. Często też zdarza się, że klienci chcą żeby ukryć im wykonane w jastrychach dylatacje skurczowe. Nie jest to zalecane, jednak jest to możliwe do wykonania. Należy jednak w takim wypadku poinformować klienta o ewentualnej możliwości wystąpienia pęknięć w okolicach zszytych dylatacji. Pęknięcia takie mogą się pojawić, lecz nie zawsze muszą, a w przypadku wystąpienia, z pewnością wyglądają bardziej estetycznie niż wypełnione materiałem uszczelniającym dylatacje. W przypadku, gdy z uwagi na pęknięcie podkładu, pęknie również posadzka wykonana z Beton-Cire, należy jak najszybciej pęknięcie nasycić woskiem, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci w strukturę Betonu.

Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia przy łączeniu posadzki ze ścianą, w przypadku, gdy klient będzie chciał, aby wykonać Beton-Cire na posadzce do samej ściany (bez listew cokołowych). W tym wypadku należy szczelinę dylatacyjną wypełnić materiałem elastycznym, naciągając na niego tylko wierzchnią warstwę Beton-Cire, żeby zakryć jego szerokość. W miejsce styku posadzki ze ścianą należy dodatkowo ułożyć fugę z silikonu w kolorze ściany lub Beton-Cire. Jeżeli mamy do czynienia z dylatacjami konstrukcyjnymi posadzek i ścian, koniecznie muszą być one przenoszone na zewnątrz z zastosowaniem systemowych profili dylatacyjnych.

data: 2014-06-15 | autor: mgr inż. Tomasz Pol

Udostępnij naszą poradę na Twoim kanale społecznościowym!