Wykonywanie wylewek samopoziomujących

Usługę wyrównywania podłoża – czyli wykonywanie wylewek samopoziomujących – wykonujemy wyłącznie wtedy, gdy powierzchnia na obiekcie nie jest wystarczająco równa. Ze względu na rodzaj wykonywanej posadzki (parkiet / wykładzina / żywica) należy do wykonania wylewki samopoziomującej wybrać optymalną masę wyrównującą.

Przed przystąpieniem do wyrównywania podłoża konieczne jest przeprowadzenie reperacji wszystkich ubytków i pęknięć. O możliwych metodach, jakie stosują nasi specjaliści, można przeczytać tutaj.

Wylewki samopoziomujące musimy zastosować również wtedy, gdy planujemy montaż cienkich posadzek, takich jak wykładzina PVC w rolce, LVT, żywica, beton woskowany. Jastrych, niezależnie od tego, jak równo jest wykonany, ma strukturę chropowatą i jest wykonany z frakcji kruszywa o dużo większej ziarnistości niż ma to miejsce przy masach wyrównujących. Te drugie, po wyschnięciu i wyszlifowaniu, są zdecydowanie bardziej gładkie i równe.

Wykonując wylewkę samopoziomującą, należy zwrócić szczególną uwagę na podkład. Powinien on być twardy, równy, nie spękany. Najlepszym podkładem pod wylewkę samopoziomującą jest jastrych (cementowy lub anhydrytowy) o przeszlifowanej (czasami frezowanej) i dokładnie odkurzonej powierzchni. Przed rozpoczęciem wykonywania wylewki samopoziomującej, należy ocenić jakość podkładu – twardość i wytrzymałość mechaniczną – zalecane jest utrzymanie przynajmniej klasy C12F4 (dla posadzek z wykładzin dywanowych), C20F5 (dla posadzek PVC i LVT), C25F6 (dla posadzek drewnianych i z żywic). Jeżeli, któryś z wymogów nie jest spełniony dla danego rodzaju posadzki, należy wykonać wzmocnienie podkładu żywicami epoksydowymi z zasypem piaskiem kwarcowym, a czasami dodatkowo jeszcze z montażem posadzkowej siatki z włókna szklanego. Świeżo wylany jastrych, po wyschnięciu powinien mieć wilgotność na poziomie nie więcej niż 3% CM dla posadzek z żywic i nie więcej niż 2%CM dla posadzek pozostałych. Ewentualne spękania należy naprawić (zszyć) tak, aby powierzchnia podkładu spełniała wszystkie wymagane kryteria. Należy również pamiętać, że dobierając parametry techniczne wylewki samopoziomującej, podkład należy wygładzić wylewką z masy samopoziomującej o parametrach zbliżonych do parametrów podkładu. Równość podkładu przed rozpoczęciem robót posadzkarskich powinna być zgodna z wytycznymi ITB „Roboty wykończeniowe” Zeszyt 2 lub 7 i wynosić 2 mm/m lub 3mm/2m i nie więcej niż 5 mm na długości lub szerokości pomieszczenia.

Podczas wykonywania wylewki samopoziomującej, istotne jest utrzymanie odpowiednich warunków w pomieszczeniu. Należy pamiętać, że im niższa temperatura, tym wolniej zachodzą reakcje chemiczne, a wykonawca ma więcej czasu na spoziomowanie powierzchni. Nie należy jednak wykonywać robót przy zbyt niskich, czy zbyt wysokich temperaturach. Optymalna temperatura powietrza to 15-23°C przy wilgotności 60-80%, optymalna temperatura podłoża to +12°C i minimum 3°C powyżej punktu rosy (jeżeli stosujemy grunt epoksydowy z zasypem piaskiem kwarcowym).

Podczas schnięcia należy unikać przeciągów i nasłonecznienia, a dobę po wykonaniu wylewki samopoziomującej, zalecane jest uchylenie okien celem zapewnienia cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach.

Jeżeli zależy nam na wykonaniu wylewki samopoziomującej, która spoziomuje nam dokładnie powierzchnię, a przy okazji też będzie odpowiednio niżej od posadzek już wykonanych, przed rozpoczęciem robót związanych z wylewaniem masy można przeprowadzić niwelację podkładu i osadzić repery wyznaczające płaszczyznę wylewki.

Firma Superparkiet od ponad 20 lat realizuje inwestycje polegające na reperacjach podkładów i wykonaniu wylewek samopoziomujących, łącznie z niwelacją powierzchni, zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce.

Oczywiście należy pamiętać, że przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót instalacyjnych (np. montaż podłogi drewnianej czy każdej innej), wylewkę zawsze należy przeszlifować, odkurzyć, a czasami nawet zagruntować odpowiednim gruntem. O tym, w jaki sposób przygotować podłoże do prac, można przeczytać w innych zakładkach:

W celu wyceny wykonania wylewki samopoziomującej wymagana jest wizja lokalna. Na pomiarach nasz pracownik obliczy za pomocą specjalistycznego niwelatora średnią wymaganą grubość wylewki samopoziomującej. Dzięki temu jesteśmy w stanie praktycznie „co do worka” obliczyć zużycie i podać bardzo przybliżoną do końcowej cenę wykonania wylewki samopoziomującej. Podczas pomiarów nasz specjalista ocenia również jakość dotychczasowego podkładu oraz dobiera odpowiedni system chemii budowlanej marki Uzin.

Oferta na wykonywanie wylewek samopoziomujących

Od 1994 roku zajmujemy się profesjonalnie sprzedażą i montażem podłóg różnego typu. W porównaniu do konkurencji, wyróżnia nas, oprócz olbrzymiego doświadczenia, szeroki wachlarz oferowanych produktów, który połączyliśmy z atrakcyjną ceną. Nasza oferta to m.in.:


Wzory i rodzaje oferowanych produktów mogą Państwo obejrzeć w naszych salonach podłóg zlokalizowanych w Warszawie. W naszej firmie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednią podłogę dla każdego. Firma Superparkiet Sp. z o. o. prowadzi sprzedaż i montaż podłóg na terenie Warszawy jak i całej Polski co umożliwia uzyskanie pełnej gwarancji zarówno na produkt, jak i na usługę.